Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

 

 


NYHEDER

REJSELEGATER

Det er nu åbent for at ansøge om DASAMs rejselegater 2018.
Frist: 1. november 2018 kl. 12.

Se info om rejeselegater  her

 

DET ARBEJDSMEDICINSKE PROJEKT- ny revision

Retningslinjer for det arbejdsmedicinske projekt er blevet revideret.

 

 

 

Endelig udgave fra oktober 2018 
finder du her:

                      

 

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 

The NES 2019 Conference
Nordic Ergonomics Society (NES) afholder sin årlige konference
25.-28. august 2019 i Helsingør, hvor årets tema er:
Future work: Digitalisation and Innovation
Frist for abstract: 1.december 2018

Læs mere her

The NES 2019 Conference

Farewell Seminar for professor Jens Peter Bonde
Bispebjerg Hospital, 24. januar 2019 kl. 13:00

 

 

Se invitation og program her

        

 

MEDLEMSMØDER

Composite variables in medical research,
- generally, and with a focus on occupational stress research

Dansk Epidemiologisk Selskab og DASAM afholdt videnskabeligt møde.
Torsdag d. 20. september 2018, kl. 13- 17.00 i København

Læs mere om definitionen af 'composite variables' her

Præsentationer:

Niels Keiding

David Coggon

Michael Ingre

Mika Kivimäki

Sigurd Mikkelsen

Reference liste


Se program:

    

VISIONSUDVALG

DASAM har nedsat et Visionsudvalg, første møde blev afholdt 
4. september i Odense.
Det var 18 deltagere til mødet. Se referat fra mødet her.

Se invitation og program
           

 

DASAM årsmøde 2019

DASAMs årsmøde 2019 bliver afholdt den 21 - 22.marts

 

 


ANDRE MØDER

For øvrige møder (bestyrelsesmøder etc.) klik her

 


 

Om DASAM                     

 DASAM er det medicinske videnskabelige selskab for læger og andre med interesse i arbejds- og miljømedicin. 


 


 Selskabets formål er:

  • at fremme arbejds- og miljømedicinsk forskning og udvikling, herunder kvaliteten af det kliniske arbejde
  • at rådgive myndighederne om specialets udvikling og placering i sundhedsvæsnet, så den præ- og postgraduate uddannelse i arbejds- og miljømedicin lever op til nationale og internationale standarder
  • at afholde videnskabelige møder og tage initiativer til drøftelse af videnskabelige og etiske problemstillinger af betydning for specialet
  • at knytte forbindelser til andre nationale og internationale relevante selskaber og institutioner, der arbejder med arbejdsmedicinsk forskning og udvikling
  • at selskabet som et specialebærende selskab er en del af De lægevidenskabelige selskaber i Danmark (LVS) og samarbejder med andre danske lægevidenskabelige selskaber.

På engelsk hedder selskabet ”Danish Society of Occupational and Environmental Medicine”

Indmeldelse i DASAM: Anmodning om optagelse i DASAM foregår ved at udfylde formularen på dette link: Indmeldelse

Udmeldelse af DASAM: Læger kan udmelde sig via "Min side" på www.laeger.dk. Ikke-lægelige medlemmer skal sende en mail til Bitten Dahlstrøm på bda@dadl.dk med oplsyninger om navn, adresse og cpr-nummer. 

 


Læs mere om DASAM: 

Gå op i menuen "Om DASAM" for at finde flere oplysninger om bestyrelse, vedtægter, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, program for årsmøder mm.

Selskabets historie er beskrevet i Jubilæumsskriftet fra 2005 Link til jubilæumsskriftet

Beskrivelse af den faglige profil for specialet arbejdsmedicin

 

Dansk selskab for Arbejds- og Miljømedicin, CVR: 26009081,  P-nummer: 1008406754